ผลลัพธ์มีความสำคัญสำหรับความพยายามเพื่อให้แน่ใจว่าการวินิจฉัยที่แม่นยำสำหรับผู้ป่วยในวัฒนธรรมที่แตกต่างที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องเพราะอาการของพวกเขาไม่ตรงกับที่อธิบายไว้ความแตกต่างของความรุนแรงในสมองเสื่อมความแตกต่างทางกายวิภาคที่ตรวจไม่พบและความแตกต่างในระดับการศึกษาระหว่างผู้เข้าร่วมอิตาลีและอังกฤษ

อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความสับสนเพื่อลดผลกระทบของภาวะสมองเสื่อมทั่วโลกจะพยายามทำซ้ำการค้นพบในผู้ป่วยกลุ่มใหญ่และมองหาความแตกต่างเพิ่มเติม ระหว่างผู้พูดภาษาที่มีความหลากหลายและไม่ใช่ภาษาตะวันตกเช่นจีนและอาหรับ เราหวังว่าการศึกษาดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับความผิดปกติทางภาษาและวิทยาศาสตร์ทางสมองของสมองของเราเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับความไม่เสมอภาคด้านสุขภาพในการรักษาภาวะสมองเสื่อมและในที่สุดก็ปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยทั้งหมด